Επικοινωνήστε μαζί μας

Ο Πολυχώρος Πολιτισμού θα λειτουργεί για το κοινό από Δευτέρα ως Παρασκευή 9:00-14:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας στο τηλέφωνο 2310.206.910 - 2310.213.800 - FAX 2310.215.298 ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
powered by fox contact

Η πράξη «Αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήματος της πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σχολή Χαμηδιέ, μετέπειτα μηχανουργείο Αξυλιθιώτη) και μετατροπή του σε Πολυχώρο Πολιτισμού, στην οδό Ελένης Ζωγράφου στη Θεσσαλονίκη» είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

/